תחום העיסוק

החברה למתנ"סים היא הארגון החברתי המוביל בישראל וייעודה – בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית.  החברה למתנ"סים מתמקדת בפיתוח ובניהול מסגרות מתקדמות של חינוך משלים, למידה כאורח חיים ומתן מענה שוויוני וכולל לחברי הקהילה בעלי הצרכים המיוחדים, בגישה קהילתית ועל רצף כל הגילאים.
החברה למתנ"סים פועלת ברשת ארצית של כ 180 מתנ"סים וכ 700 מרכזים קהילתיים, המשרתים מיליוני תושבים ביותר מ-150 רשויות מכל המגזרים והאוכלוסיות בחברה הישראלית.

 

החברה למתנ"סים (מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ) היא חברה ממשלתית בבעלות משרד החינוך והתרבות, שהוקמה בשנת 1969.

הצורך
 
 • ניהול יעיל של תקציב החברה - במטה, במחוזות והמתנס"ים

 • הידוק הבקרה על תהליכי הרכש

 • מתן כלים למעקב ובקרה אחרי הוצאות והכנסות החברה

 • התנהלות שקופה מול משרד החינוך וגורמי מימון נוספים

יישום מערכת ERP פיננסית בחברה למתנ"סים

(מבוססת SAP Businesss One)

הפתרון
 
 • ניתוח תהליכי העבודה הקיימים ושיפורם

 • העמקת היישום במערכת הפיננסית והתאמתה לשינויים בחברה

 • יישום מערכת מתקדמת לניהול התקציב מבוסס על SAP Business One

 • מיסוד ובקרה של תהליכי הרכש, תוך עיגונם במנגנוני work flow במערכת ה ERP

ההשגים
 
 • ספר החשבונות הראשי הותאם למבנה החדש של החברה

 • מוסדה בקרה טובה על תהליכי הרכש

 • נבנתה בקרה הדוקה על תקציבי החברה - הותאות והכנסות

 • הוגדלה שקיפות המידע בחברה - לעובדים ולמנהלים