אסטרטגית מערכות לוגיסטיות – לוטם, אגף התקשוב, צה"ל

תחום העיסוק

יחידת לוטם, באגף התקשוב של צה"ל אמונה על בניית מערכות המידע של הצבא.

 

ייעוד היחידה הוא ייזום, פיתוח, הקמת, תפעול ותחזוקת מערכי תקשוב אינטגרטיביים כלל-צה"ליים, גיבוש ארכיטקטורה ותקנים טכנולוגיים תקשוביים עבור כלל צה"ל.

 

באחריות היחידה נמצאים, בין השאר, פיתוח ותפעול מערכות שליטה ובקרה לניהול מערך ההובלות וההסיעים של הצבא בחירום: במרכז הובלה, בפיקודים ובזרועות.

 

מרכז הובלה של צה"ל, אחראי על מערך ההבולה וההסעים של צה"ל בשיגרה ובחירום.

 

המתנ"ל, מרכז תננועה לאומי, אחרי על שליטה ובקרה במערך ההובלות וההסעים של צה"ל בחירום.

הצורך
 
 • הרחבת היישום מעבר למתנ"ל גם לפיקודים ולזרועות נוספות

 • חוסר שביעות רצון מיכולות המערכת

 • שימוש חלקי ביותר במערכת עקב גמישות נמוכה

 • ריכוז מאמצי פיתוח בהתאם לצרכים האמיתיים של כלל המשתמשים בצבא

הפתרון
 
 • מיפוי צרכים במרכז הובלה, במתנ"ל, בפיקודים ובזרועות נוספות

 • בניית תוכנית אב לאינטגרציה עם שאר מערכות ההובלה והלוגיסטיקה של הצבא

 • הטמעה רחבה בפיקודים השונים

ההשגים
 
 • שדרוג יכולות המערכת לביצוע תכנון משותף עם הפיקודים

 • שדרוג יכלות התכנון של המתנ"ל 

 • העמקת הטמעת המערכת בכל שדרות הצבא

 • מיקוד משאבי הפיתוח בוקטורים הנכונים

 • אינטגרציה בין מערכת השליטה ובקרה ובין מערכות המידע הלוגיסטיות של הצבא

 
"יוסי ויזל הצליח למפות בצורה מדויקת את הצרכים העיקריים של מערך ההובלה, ולהוביל תהליך פיתוח ממוקד מטרה.
 
בסופו של יום המערכת מבצעת את יעדה העיקרי והוא שליטה ובקרה על הובלת הכח המסתער אל החזית בצורה אופטימלית".

 

משה ייטב, מפקד מרכז הובלה, אל"מ (במיל.)