פיתוח מערכות GIS - מערכות מידע גאוגרפיות

מערכות שליטה ובקרה לניהול לוגיסטי בחירום

מערכת שנה"ב היא המערכת המרכזית והקריטית של צה"ל לתכנון שליטה ובקרה של מערך התנועות בשעת חירום במרכז התנועה הלאומי.

בלב המערכת בסיס נתונים גיאוגרפי של מערכת הכבישים בישראל מצד אחד (GIS), ומידע מפורט על כל סוגי הרכב מאפיינים מבצעיים ועוד מן הצד השני.

 

יכולות עיקריות של המערכת:

 

  • תכנון תוכניות תנועות ובהן אלפי כלי רכב מכל הסוגים תוך התחשבות באילוצים מגוונים

  • ניתוח אלטרנטיבות שונות של תוכניות התנועה, תוך התחשבות בתוכנית האופרטיבית לריכוז הכח הלוחם והערכותו בשטחי כינוס, ובפונצקיות מטרה שונות (מינמום זמן, מינימום סביבם וכד') כפי שנקבעות ע"י הפיקוד העליון

  • סימולציה של התוכניות תוך הצפת בעיות אפשריות

  • קבלת דיווחים מהשטח אודות התקדמות התנועות

  • מתן תחזיות על עומסים וחסימות צפויות

  • ממשקים עם מערכת איכון לקבלת מידע בזמן אמת על מיקום כלי רכב

  • ניתוח השפעת תרחישים על תוכניות התנועה

  • ממשקים למערכות ה ERP הלוגיסטיות של הצבא

  • תמיכה בשליטה ריכוזית, וכן בשליטה מבוזרת – ברמת פיקודים

 
מערכת "קוים אדומים" לתחזוקת רשתות חשמל קריטיות

בשנת 1995 ארעה תקלה מערכתית אשר השביתה את רשת החשמל במדינה למשך כ 12 שעות.

 

ועדת חקירה שהקימה חברת החשמל לבדיקת התקלה, העלתה שמקור התקלה היה שדה קוצים מתחת לקוי מתח עליון, אשר עלה באש, והפיל קו מתח מוביל קריטי בין הצפון לדרום. כתוצאה ממערך הבקרה של החברה אשר נבנה כדי להגן על טורבינות הייצור מפני סטיות פתאומיות בעומסים, הופעל באופן אוטומטי, וניתק (בדיוק כפי שאמור היה לעשות! ) קוים נוספים על מנת למנוע פגיעה בלתי הפיכה בתחנות הייצור. החזרת כל התחנות לפעילות חוזרת, ארכה שעות ארוכות.

 

אחת המסקנות של הועדה היתה שיש לשפר את רמת התחזוקה של קוים קריטיים במערך ההובלה של החברה. קוים אלו מופו והוגדרו כ"קוים אדומים".

 

חברת החשמל פיתחה מערכת מידע לניהול תחזוקה (MRO – Maintenance, Repair and Operations) משולבת עם מערכת מידע גאוגרפית (GIS).

 

על גבי מפה גאוגרפית של המדינה שורטטו כל קוי מתח עליון מתח על של החברה, והוגדרו כל הקוים האדומים. על גבי אותה המפה מופו אזורי סיכון, כמו מקומות מועדים לשרפות, או מקומות בריכוז של אבק אשר מקטין מיכולת המבודדים למנוע פריצות מתח.

 

מול כל קו אדום הוגדרה תורת תחזוקה מונעת, למשל "אחת לשנה, כל חודש יולי, לנכש את הקוצים" או "אחת לשלושה חודשים לבצע שטיפת מבודדים ע"י מסוקים".

ככל מערכת מידע לניהול תחזוקה, גם מערכת זו בונה תוכנית עבודה לתחזוקה תקופתית, מנהלת דיווחי ביצוע ומתריעה כאשר תוכנית תחזוקה לא בוצעה במועד.

 

המערכת החדשה העלתה את רמת האחזקה השוטפת של רשת ההובלה האסטרטגית של המדינה, הביאה לשליטה ובקרה טובים יותר של אותם חלקים רגישים ברשת, ולצמצום התקלות במערכת ההובלה.

 
מערכת חקר עומסים בחברת החשמל

בעיה מהותית בתכנון של קו מתח גבוה הוא הצריכה המצרפית של כל הצרכנים על אותו הקו. כאשר מוסיפים צרכן חדש (כמו קניון חדש או מפעל תעשייתי) הדילמה התכנונית היא האם ההספק במוצא הקו (כלומר בתחמ"ש - תחנת משנה, שממירה מתח עליון למתח גבוה) יעמוד בעומס החזוי של הקו.

 

לצורך כך נבנתה מערכת GIS אשר מכילה את כל קוי המתח הגבוה של החברה. לכל קו מוגדרים כל הצרכנים המחוברים אליו (ע"י ממשק אל מערכת ה ERP של החברה). כל צרכן מוגדר כשייך לאחת מתוך 80 קטגוריות של צרכנים (כמו "ביתי רגיל", "בנק", "מפעל" וכד') כאשר לכל קטגוריה חברת החשמל יודעת לנהל עקום צריכה על פני 24 שעות – ולפי 4 תקופות השנה.

 

חיבור מצרפי של כל העקומים נותן המלצה ברורה לגבי שאלת התכנון – האם הקו החדש יעמוד בעומס הצפוי.

 

הפעלת המערכת הביאה לחסכון ניכר בתכנון קווי מתח גבוה, והחזירה את עצמה (ROI) תוך כארבעה חודשים.