MES.jpg

הקמת מערכות ERP ו MES

לניהול מרכז מזון יבנה

תחום העיסוק
Merkaz Mazon Logo.jpg

מרכז מזון יבנה, הוא מפעל מרכזי בתאגידים של קבוצת יבנה.

המרכז מייצר בכל יום מזון לפרות מסוגים שונים (חולבות, עגלים, מניקות) למאות רפתות ברחבי הדרום: מרפתות פרטיות של מושבים וכלה ברפתות ענק של קיבוצים.

המרכז מכין בכל יום מאות טונות של מוצרים שונים, אשר מותאמים פרטנית לדרישות הספציפיות של כל רפת.

לכל מוצר ולכל רפת, המרכז מנהל "מתכון" (למעשה "עצי מוצר"), אשר מגדיר לכל מנה מיוצרת, את חומרי הגלם השונים לייצורה.

מתכונים אלו משתנים מעת לעת על בסיס שיקולים תזונתיים וכלכליים.

המפעל מנהל עשרות מחסנים של חומרי גלם, ומוצרים בתהליך.

 

במרכז 7 מכונות יעודיות להכנת המנות ("סלפים") אשר עובדים בשתי משמרות, 6 ימים בשבוע.

המרכז מנהל מערך של משאיות חלוקה ממוחשבות (עם בקריות) אשר מפיצות את התוצרת ללקוחות השונים.

תכולת הפרויקט
מרכז מזון - אסטרטגית IT ERP MES.png
הפתרון
  • נעשה ניתוח מערכות לכל הצרכים ותהליכי העבודה של המרכז

  • תהליכים מרכזיים עוצבו מחדש 

  • הוגדרו מטרות העל של הפרויקט

  • נבנתה ארכיטקטורת מערכות המידע והממשק בין המערכ ה ERP ומערכת ה MES

  • נכתב מסמך אפיון מפורט

  •  

  • בימים אלו (2022) הפרויקט בעיצומו