תוכנית אב למחשוב המגזר הטכני בחברת החשמל

תחום העיסוק

המגזר הטכני בחברת החשמל אמון על תכנון רשת החשמל, תפעולו היום יומי בחדרי הבקרה המחוזיים, בניית הרשת בפועל ותחזוקתה השוטפת.

הצורך
 
 • בחברה עשרות מערכות מידע שונות ולא סטנדרטיות, כמו גם תהליכי עבודה שאינם אחידים בין מחוזות החברה.

 • מערכות הבקרה והשליטה על רשתות החלוקה וההולכה שונות ממחוז למחוז. חלקן ידניות.

 • הנהלת החברה הטילה על אגף מערכות מידע לבנות תוכנית אב לחמש שנים למחשוב המגזר הטכני.

  רחבת היישום מעבר למתנ"ל גם לפיקודים ולזרועות נוספות

הפתרון
 
 • הוטמעה בחברה מערכת לניהול חדר הפיקוח לרשתות החלוקה בעזרת מהנדסי המערכת ב ABB Heidelberg.

 • אופיינה מערכת חדשה כוללנית לשליטה ובקרה על רשת החלוקה:  DMS  - Distribution Management System.

  יכולות מרכזיות של המערכת:

  • ​תכנון - הן גאוגרפי והן סכמתי - של רשת החלוקה

  • תמיכה בכל רכיבי רשת החלוקה ומאפייניהם: מנתקים, שנאים, עמודים, קוים, מרחקים, צרכנים, תחמ"שים (תחנות משנה)...

  • ניתוח עמסים (ונפילות מתח) על בסיס אופייני צריכה שונים

  • סמולציה של מצב הרשת בהינתן מקורות אספקה חלופיים

  • תמיכה בהחלטה על טיפול בתקלה:

   • ניתוח חלופות אספקה

   • התחשבות באילוצים של צרכנים שאין לנתקם

   • הפעלת מנתקים מפוקדים אלחוטית לזירוז הטיפול בתקלה

   • התחברות למערכות ה SCADA של החברה

  • תכנון עבודות אחזקה מתוכננות (פקודת קיצור ומיתוג) תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים

  • ניתוחי Big data של התנהגות הרשת במאפיינים שונים (איכות, זמינות, דקות אי אספקה וכד')

 • נבנתה תוכנית אב חמש שנתית למחשוב המגזר הטכני

 • נבחנו ומופו כל מערכות המידע הקימות

 • נערכו ראיונות על כל מנהלי המחלקות

 • נקבע סדר עדיפויות בין המערכות

 • נקבעו מערכות סטנדרטיות לכל אחד מסוגי הרשת (חלוקה והולכה)

 • נקבעו מספר מערכות חדשות שעלה הצורך לפתחן

 • נקבעו ממשקים ברורים עם המערך הצרכני

ert 

ההשגים
 
 • הומעה בחברה מערכת מודרנית לשליטה על רשת החלוקה

 • הושג קונצנזוס בחברה על אסטרטגית מערכות מידע למגזר הטכני

 • נקבעו מערכות מידע ונוהלי עבודה אחידים לכל המחוזות

 • מתוך תוכנית האב נגזרה תוכנית העבודה הרב שנתית

 
"יוסי ויזל הצליח להפריד את העיקר מהטפל, ולבנות אסטרטגית מערכות מידע ברורה, נועזת ורחוקת טווח לכל מערכות המידע של המגזר הטכני.
 
תוכנית האב שבנה יוסי היא הבסיס ממנו נגזרה תוכנית העבודה הרב שנתית של אמ"ם מול המגזר הטכני".

 

יאיר ברון, מנהל מחלקת יישומים, חברת החשמל