אנחנו בונים אסטרטגיה ארגונית לתובנה עסקית וליישום מערכת  Business Intelligence – BI.  

 

 

אנחנו ממפים את מערכות המידע התפעוליות מחד, ואת הצרכים הנדרשים להנהלת החברה לצורך קבלת תובנות עסקיות על החברה מאידך, ומתווים את הדרך להקמתה של מערכת BI  לחברה.

 

 

 

 

במצב אופייני בו אנו נתקלים, הרוב הגדול של הפעילויות העסקיות השוטפות של החברה ממוחשב ומקבל מענה טוב ממערכות המידע התפעוליות (למשל מכירות, ייצור, ניהול שרשרת האספקה, בילינג וכד').

 

יחד עם זאת, ההנהלה מרגישה שלמרות שהמידע קיים – הוא איננו נגיש וזמין מספיק לצורך קבלת תמונה עמוקה יותר על מצב החברה.

 

 

להבדיל ממערכות מידע תפעוליות, במערכת BI הדגשים הם אחרים:

  • במערכת BI הצורך הוא לראות תמונה אגרטיבית ולא פרטנית. למשל ניתוח מצרפי לפי מגזרים, לפי תקופות, לפי קטגורית מוצרים וכד'.

 

  • במערכת BI חייבים להיות כלים לשאילתות שונות ומשונות אד-הוק ("כאן ועכשו"), olap ולא שאילתות מובנות (structured) שהוגדרו מראש בזמן הקמת המערכת.

 

  • במערכת BI יש צורך לניתוח רב ממדי (קוביות, OLAP) גמיש: למשל ניתוח ריווחייות על ממד של זמן, סוג לקוח, סוג מוצר, אזור גאוגרפי, סוכן וכד').

 

  • במערכת BI יש צורך בכלים גמישים להצפה של חריגים מתוך ים המידע (big data) של החברה. למשל התרעה על לקוחות שהיקף הקניות שלהם קטן משמעותית מההיקף בתקופה המקבילה אשתקד. התרעה זו מעלה "דגל אדום" להנהלה, וגורמת לה לחושב על פעולה אקטיבית להקטנת הנזק.

 

  • מערכת BI תאפשר הגדרה גמישה של זוויות ראיה ושל הרשאות למשתמשים השונים בתוך החברה, כמו גם ללקוחות החברה, שאולי יהיו מורשים לראות נתחים מסוימים מתוך המערכת.

 

 

מערכות תובנה עסקית - BI

קרא עוד על פרויקטים שלנו בתחום זה:

 

 

יישום BI בחברת FMR

 

מערכת BI בחברת נשר